Willem Willemsen

http://www.kunstrouteoverijssel.nl/files/willem.jpg

 

Willlem Willemsen is de naam achter het geregistreerde beeldmerk ID-atelier.

 

Ik ben van het bouwjaar 1949 en ben geboren en getogen in Zwolle. In mijn atelier probeer ik een bestaan te realiseren als ambachtelijk meubelmaker.

Het atelier is naar eigen inzicht en idee ingericht tot (klein-) meubelmakerij, waarbij het handmatig maken van unieke en enkelvoudige ontwerpen het uitgangspunt is.

 

Naast het werken in opdracht ben ik aan het experimenteren in "mijn kunnen" en ontwerpen van unieke modellen en deze uit te werken tot een tastbaar object.

Het opnieuw gebruiken van oude meubels of onderdelen heeft mijn interesse, zolang het maar om massief hout gaat.

 

Restmaterialen gebruik ik om te verwerken tot kunstzinnige voorwerpen en aandachttrekkers en blijf daarbij zoeken naar de herkenbaarheid.

De interesse voor de kunst is mede ontstaan door Galerie Art of Life, van Frederik Weerkamp uit Zwolle, ontwerpen uit te werken en te realiseren.

Het verschil met beeldende kunst en mijn werk is dat de kunstenaar het voorwerp "uit"   het hout weet te halen  en ik het "van" hout maak.

 

Ook al is het atelier vaak overvol en zeker niet stofvrij, ik zal u er graag ontvangen en te woord staan.

 

Willem ID-atelier Zwolle   

www.idatelier.nl

idatelier@gmail.com

 

Bezoekadres
Paxtonstraat 24 Zwolle
06-25286715